korelasyon analizi

Korelasyon Analizi – Türleri ve Yorumlama

Korelasyon analizi, en az iki değişken arasındaki ilişkiyi incelerken kullanılan ve birçok istatistiksel analizin arka planında çalışan bir analiz yöntemidir. Değişkenler arasındaki ilişkiyi incelediği için birçok araştırmada sıklıkla tercih edilen bir analizdir. Korelasyon analizi kendi içinde birçok çeşidi bulunmaktadır. Değişken türüne göre (sürekli, sıralama vs.) ve değişkenlerin özelliklerine göre farklı Devamı…

g power ile örneklem büyüklüğü hesaplama

G Power ile Örneklem Büyüklüğü Hesaplama

Bilimsel araştırma sürecinde en önemli aşamalardan birisi örneklem büyüklüğünü hesaplamadır. Bu konuyu Yüksek Lisans Doktora Tez Analizi yazımızda açıklamıştır. Araştırmalarınızın veri analizi kısmına geçmeden önce örneklemi nasıl belirlediğiniz, örneklem sayınızın yeterli olup olmadığı ve bu konuda kullanılan güç analizi en önemli konulardandır. Ülkemizde yapılan yayınlarda sıklıkla “100 kişi ile veri Devamı…

Yapısal Eşitlik Modeli

Yapısal Eşitlik Modeli

Özellikle son günlerde yapısal eşitlik modeli ya da diğer bir kullanımı olan yapısal eşitlik modellemesi nitelikli araştırmalarda sıklıkla tercih edilmektedir. Yapısal eşitlik modelinin ne olduğu, hangi çalışmalarda kullanılacağı ve kullanmanın avantajı ve dezavantajının ne olduğuyla ilgili birçok soru gelmekte. Bu yazımızda yapısal eşitlik modeli hakkında bilgi vereceğiz. Öncelikle belirtmek gerekirse, artık Devamı…

yüksek lisans doktora tez analiz

Yüksek Lisans Doktora Tez Analizi

Yüksek lisans doktora tez analizi titizlikle yürütülmesi gereken çalışmalardır. Sizin bilim uzmanlığı ya da doktor unvanı alacağınız çalışmalardır. Dolayısıyla her yönüyle mükemmel olması gerekmektedir. Çalışma konunuzu literatür bilgisi, yöntem, bulgular ve tartışma itibariyle titizlikle yazmanız gerekmektedir. Bilimsel araştırmaların, yüksek lisans ve doktora tezlerinin en önemli aşamalarından biri yöntem ve bulgular Devamı…

process-modeller

PROCESS Macro ile Aracı ve Düzenleyici Etki

SPSS programı ile aracı model araştırmaları yapılırken birçok regresyon analizi yapılmakta ve bu analizler sonucuna göre yorumlama yapılmaktadır. Özellikle karmaşık modellerde ve birçok değişkenin olduğu araştırmalarda SPSS kullanışlı değildir. Yıllardır aracılık analizinde Baron ve Kenny tarafından önerilen yaklaşım kullanılmaktadır. Halen birçok akademik yayında bu yaklaşımın kullanıldığını görüyoruz. Fakat özellikle son Devamı…

pls temelli yapısal eşitlik modeli

PLS Temelli Yapısal Eşitlik Modeli

PLS Temelli Yapısal Eşitlik Modeli (Partial Least Squares) yöntemi Türkçe karşılığı ile Kısmi En Küçük Kareler Yöntemi ile yapılan eşitlik modeli son yıllarda popülerliğini artırmaktadır. Aslında En Küçük Kareler Yöntemi regresyon analizlerinde uzun yıllardır kullanılan bir yöntem olmasına rağmen yapısal eşitlik modeline entegre edilmesi ve yaygın olarak kullanılmaya başlaması yeni Devamı…

varsayım

Yapısal Eşitlik Modeli Varsayımları

Yapısal eşitlik modeli analizleri varyans temelli ya da kovaryans temelli olarak gerçekleştirilebilmektedir. Alan yazında sıklıkla kovaryans temelli yapısal eşitlik modeli kullanılmaktadır. En büyük sorun ise kovaryans temelli yapısal eşitlik modeli analizlerinin birçok varsayımı karşılaması gerektiğidir. Varyans temelli yapısal eşitlik modeli analizlerinin ise ağır varsayımları yoktur. Varyans temelli yapısal eşitlik modellerinde Devamı…

Faktör Analizi

Faktör Analizi

Faktör analizi istatistiksel yöntemler içerisinde birçok amaçla kullanılabilir analizlerdendir. Birçok araştırmada farklı amaçlarla kullanılabilmektedir. Özellikle ölçek geliştirme ve farklı bir dile, kültüre ölçek uyarlama çalışmalarında sıklıkla kullanılmaktadır. Genel olarak Açımlayıcı (Keşfedici) ve Doğrulayıcı olmak üzere iki grupta incelenmektedir. Açımlayıcı Faktör Analizi Genellikle ölçek geliştirme çalışmalarında kullanılmaktadır. Çünkü bu analiz faktör Devamı…

t testi

T testi

Bu yazımızda sıkça kullanılan ve bilinirliği en yüksek olan testlerden olan t testi hakkında bilgi vereceğiz. Bu analiz 3 farklı gruba ayrılmaktadır. Bu yüzden tek bir açıklama ile t testi tarif edilemez. T testi parametrik bir test olduğu için, bu testi uygulamaya geçmeden önce şu varsayımların sağlanmış olması gerekmektedir: Normal Devamı…

R ve R Studio

R ve R Studio

R ve R Studio son zamanlarda istatistik dünyasında en çok kullanılan yazılım olma yolunda ilerlemektedir. R bir istatistik uygulamasından öte bir yazılım dilidir. Ücretsiz olması ve aklımıza gelebilecek analizlerden çok daha ötesini yapabilecek bir kapasiteye sahip olduğu için son dönemlerin en popüler uygulamasıdır. Sadece istatistik analiz değil, veri madenciliği ve Devamı…

önce , admin tarafından