Bilimsel Araştırmalar İçin Veri Analizi

Bilimsel araştırmalar için Veri Analizi en önemli aşamalardan biridir. Sizlerin akademik olarak yaptığınız çalışmanın her yönüyle kusursuz olması gerekmektedir. Çünkü hayatınız boyunca sizi takip edecek ve her zaman özgeçmişinizde bulunacaktır. Yayınlanmış olan bir makalenin ya da tamamlamış olduğunuz tezin artık geri dönüşü yoktur. Aradan bir süre geçtikten sonra “ben çalışmada eksiklik buldum, düzelteyim” gibi bir söz söyleme hakkınız yok. Bu nedenle her yönüyle mükemmel bir çalışma yapmanız gerekmektedir.

Araştırmanın nitelikli bir şekilde tamamlanabilmesi için bir çok kritik nokta vardır. Öncelikle araştırma konunuza hakim olmanız, kavramları iyi bilmeniz, alan yazını çok iyi tarayıp bilimsel anlamda araştırmanın konusuna hakim olmanız gerekmektedir. Bu konu hem alan yazın taramasında hem de araştırmanızın tartışma, sonuç ve öneriler bölümünde çok işinize yarayacaktır. Gelelim bizim sunduğumuz hizmetlere.

Araştırmanın Bilimsel Yöntem Açısından Değerlendirilmesi

Bilimsel araştırmaların bilimsel yöntemlere göre planlanması ve uygulanması gerekmektedir. Bu konu çoğu araştırmada fazla üstünde durulmadan geçilse de aslında araştırmanın temelini oluşturmaktadır. Bizim yöntem açısından araştırmalara verdiğimiz destek hizmetleri aşağıda yer almaktadır.

Araştırma Deseninin Belirlenmesi

Birçok nicel ve nitel araştırma deseni bulunmaktadır. Araştırma konunuza en uygun düşen desen için araştırmanızı inceliyoruz.

Araştırma Hipotezlerinin ve Araştırma Sorularının Yazılması

Araştırma hipotezleri ve araştırma soruları, araştırmanın amacına ve bilimsel yazım kurallarına uygun olarak yazılması gerekmektedir.

Örnekleme Yönteminin Belirlenmesi ve Örneklem Büyüklüğünün Hesaplanması

Bu konu da birçok araştırmada görmezden gelinmektedir. Nitelikli bir yayının örnekleme yöntemini ve örneklem büyüklüğünü nasıl hesapladığını raporlaması gerekmektedir.

Veri Toplama Araçlarının Belirlenmesi

Araştırmada incelenen değişkenler için uygun, geçerliği ve güvenirliği yapılmış veri toplama araçları kullanılması gerekmektedir. Maalesef piyasada çok güvenilmeyecek çok fazla ölçek, anket, envanter bulunmaktadır. Araştırma için veri toplama araçlarının dikkatle seçilmesi gerekmektedir.

Veri Analizi ve Raporlamasının Gerçekleştirilmesi

Bilimsel araştırmalar için veri analizi kapsamında birçok yayın desteğimiz bulunmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır.

Hipotez Testleri

Araştırmanızın hipotezleri ve araştırma sorularından hareketle en uygun analizin yapılması ve uygun formatta raporlanması gerekmektedir. Veri Analizi yazımızda yapılabilecek birçok hipotez testi yer almaktadır.

Ölçek Geliştirme Çalışmaları

Ölçek geliştirme çok uzun ve emek gerektiren bir süreçtir. Başından sonunda kadar istatistik ve ölçme değerlendirme desteği gerekmektedir. Madde havuzu oluşturma, uzman değerlendirmesine gönderme, gelen önerileri inceleme, pilot çalışma ve geçerlik, güvenirlik analizleri olmak üzere birçok aşaması bulunmaktadır. Ölçek geliştirme çalışmalarınızda başından sonuna kadar tüm aşamalarda destek veriyoruz.

Ölçek Uyarlama Çalışmaları

Farklı kültürlerde geliştirilmiş olan ölçeklerin başka bir kültürde kullanılması için ölçeğin çevirisi ile birlikte geçerlik ve güvenirliğinin yapılması gerekmektedir. Bu aşamada çeviri prosedürünün uygun şekilde gerçekleşmesi ve geçerlik, güvenirlik konularında başından sonuna kadar tüm aşamalarda destek veriyoruz.

Veri Madenciliği Uygulamaları

Kümeleme analizleri, karar ağaçları, knn, regresyon analizleri gibi denetimli ve denetimsiz öğrenme yöntemlerine dayanan birçok veri madenciliği yöntemi, algoritması bulunmaktadır. Araştırmanızda bu yöntemlerden kullanacaksanız, bu konuda destek veriyoruz.

Sonuç

Bilimsel araştırmalarda veri analizi konusunun sınırı yoktur. Her bir araştırma için bir çok analiz yöntemi kullanılabilmektedir. Araştırmanın dikkatle incelenerek en uygun yöntemin belirlenmesi gerekmektedir.

Araştırmanız hakkında bilgi almak, danışmak ve analiz desteği almak için İletişim bölümünü kullanabilirsiniz.