Danışmanlık

Bir araştırmanın en önemli aşamalarından birisi uygun yöntem bilgisi dahilinde planlanması, araştırma değişkenlerinin amaca uygun olarak seçilmesi ve amaca uygun hipotezlerinin belirlenmesidir. Bu aşamalardan sonra istatistiksel analizler yapılmaktadır. O yüzden bir araştırmanın planlanma aşamasında yöntemsel hatalar varsa, veri analizi bölümünde de istenmeyen sonuçlar çıkabilir. Bu nedenle araştırmacılara, öğrencilere araştırmalarının başından sonuna kadar danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bu kapsamda yaptığımız çalışmalar en genel haliyle şu şekildedir:

  • Araştırmanın amacına uygun değişkenlerin belirlenmesinde yardımcı olmak. Kullanılacak ölçme araçları ve ölçeklerin belirlenmesinde araştırmacıya yardımcı olmak.
  • Araştırmanın amacına en uygun yöntemin belirlenmesi. Bu konuda birçok nitel, nicel ve karma araştırma desenine sahip yöntem bulunmaktadır. Araştırmaya en uygun düşen yöntem konusunda destek.
  • Verilerin toplanma aşamasının bilimsel uygunluğu.
  • Örneklem büyüklüğünün belirlenmesi ve uygun örnekleme yönteminin seçilmesi.
  • Araştırmacının ihtiyacı olan diğer konularda yardımcı olmak.

Belirtmiş olduğumuz bu konular tüm bilimsel araştırmalar için dikkatle incelenmesi gereken konulardır. Bu web sitede burada belirtmiş olduğumuz birçok konu hakkında bilgilendirici yazılarımız bulunmaktadır ve bu konuda çalışmalarımız devam etmektedir. Danışmanlık hizmetimizden yararlanmak isteyen araştırmacılar, öğrenciler İletişim Bölümü üzerinden bizimle iletişime geçebilir.