Hizmetlerimiz


Nicel araştırmalar için araştırmanın amacına göre SPSS, R, AMOS, LISREL, MPLUS, CMA, SmartPLS, G*Power gibi birçok program ile veri analizi gerçekleştirmekteyiz. Bu progralar ve veri analiz yöntemleri ile web sitemizde birçok bilgi yayınlanmaktadır ve yayınlanmaya devam edecektir. Veri analizi kapsamında yaptığımız hizmetler için tıklayınız.Bir araştırmanın en önemli aşamalarından birisi uygun yöntem bilgisi dahilinde planlanması, araştırma değişkenlerinin amaca uygun olarak seçilmesi ve amaca uygun hipotezlerinin belirlenmesidir. Bu aşamalardan sonra istatistiksel analizler yapılmaktadır. O yüzden bir araştırmanın planlanma aşamasında yöntemsel hatalar varsa, veri analizi bölümünde de istenmeyen sonuçlar çıkabilir. Bu nedenle araştırmacılara, öğrencilere araştırmalarının başından sonuna kadar danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Danışmanlık hizmeti kapsamında yaptığımız çalışmalar için tıklayınız.