process-modeller

PROCESS Macro ile Aracı ve Düzenleyici Etki

SPSS programı ile aracı model araştırmaları yapılırken birçok regresyon analizi yapılmakta ve bu analizler sonucuna göre yorumlama yapılmaktadır. Özellikle karmaşık modellerde ve birçok değişkenin olduğu araştırmalarda SPSS kullanışlı değildir. Yıllardır aracılık analizinde Baron ve Kenny tarafından önerilen yaklaşım kullanılmaktadır. Halen birçok akademik yayında bu yaklaşımın kullanıldığını görüyoruz. Fakat özellikle son Devamı…