varsayım

Yapısal Eşitlik Modeli Varsayımları

Yapısal eşitlik modeli analizleri varyans temelli ya da kovaryans temelli olarak gerçekleştirilebilmektedir. Alan yazında sıklıkla kovaryans temelli yapısal eşitlik modeli kullanılmaktadır. En büyük sorun ise kovaryans temelli yapısal eşitlik modeli analizlerinin birçok varsayımı karşılaması gerektiğidir. Varyans temelli yapısal eşitlik modeli analizlerinin ise ağır varsayımları yoktur. Varyans temelli yapısal eşitlik modellerinde Devamı…