Faktör Analizi

Faktör Analizi

Faktör analizi istatistiksel yöntemler içerisinde birçok amaçla kullanılabilir analizlerdendir. Birçok araştırmada farklı amaçlarla kullanılabilmektedir. Özellikle ölçek geliştirme ve farklı bir dile, kültüre ölçek uyarlama çalışmalarında sıklıkla kullanılmaktadır. Genel olarak Açımlayıcı (Keşfedici) ve Doğrulayıcı olmak üzere iki grupta incelenmektedir. Açımlayıcı Faktör Analizi Genellikle ölçek geliştirme çalışmalarında kullanılmaktadır. Çünkü bu analiz faktör Devamı…