korelasyon analizi

Korelasyon Analizi – Türleri ve Yorumlama

Korelasyon analizi, en az iki değişken arasındaki ilişkiyi incelerken kullanılan ve birçok istatistiksel analizin arka planında çalışan bir analiz yöntemidir. Değişkenler arasındaki ilişkiyi incelediği için birçok araştırmada sıklıkla tercih edilen bir analizdir. Korelasyon analizi kendi içinde birçok çeşidi bulunmaktadır. Değişken türüne göre (sürekli, sıralama vs.) ve değişkenlerin özelliklerine göre farklı Devamı…