pls temelli yapısal eşitlik modeli

PLS Temelli Yapısal Eşitlik Modeli

PLS Temelli Yapısal Eşitlik Modeli (Partial Least Squares) yöntemi Türkçe karşılığı ile Kısmi En Küçük Kareler Yöntemi ile yapılan eşitlik modeli son yıllarda popülerliğini artırmaktadır. Aslında En Küçük Kareler Yöntemi regresyon analizlerinde uzun yıllardır kullanılan bir yöntem olmasına rağmen yapısal eşitlik modeline entegre edilmesi ve yaygın olarak kullanılmaya başlaması yeni Devamı…

SmartPLS

SmartPLS

SmartPLS, yapısal eşitlik modeli ile yapılan çalışmalar için son zamanlarda ön plana çıkmaktadır. Yapısal Eşitlik Modeli ile yapılan araştırmalar Varyans ve Kovaryans temelli yapısal eşitlik modeli olmak üzere 2 grupta ele alınmaktadır. Kovaryans temelli yapısal eşitlik modeli çalışmaları alanyazında en sık rastladığımız uygulamalardır. Daha önce tanıtımını yaptığımız IBM AMOS, LISREL, Devamı…

önce , admin tarafından