SmartPLS

SmartPLS

SmartPLS, yapısal eşitlik modeli ile yapılan çalışmalar için son zamanlarda ön plana çıkmaktadır. Yapısal Eşitlik Modeli ile yapılan araştırmalar Varyans ve Kovaryans temelli yapısal eşitlik modeli olmak üzere 2 grupta ele alınmaktadır. Kovaryans temelli yapısal eşitlik modeli çalışmaları alanyazında en sık rastladığımız uygulamalardır. Daha önce tanıtımını yaptığımız IBM AMOS, LISREL, Devamı…

önce , admin tarafından