korelasyon analizi

Korelasyon Analizi – Türleri ve Yorumlama

Korelasyon analizi, en az iki değişken arasındaki ilişkiyi incelerken kullanılan ve birçok istatistiksel analizin arka planında çalışan bir analiz yöntemidir. Değişkenler arasındaki ilişkiyi incelediği için birçok araştırmada sıklıkla tercih edilen bir analizdir. Korelasyon analizi kendi içinde birçok çeşidi bulunmaktadır. Değişken türüne göre (sürekli, sıralama vs.) ve değişkenlerin özelliklerine göre farklı Devamı…

t testi

T testi

Bu yazımızda sıkça kullanılan ve bilinirliği en yüksek olan testlerden olan t testi hakkında bilgi vereceğiz. Bu analiz 3 farklı gruba ayrılmaktadır. Bu yüzden tek bir açıklama ile t testi tarif edilemez. T testi parametrik bir test olduğu için, bu testi uygulamaya geçmeden önce şu varsayımların sağlanmış olması gerekmektedir: Normal Devamı…